Pretraga:
Volonteri Crvenog krsta Pančevo u akciji sanintetskog obezbeđivanja javnih događaja

Sanitetsko obezbeđivanje događaja

Program sanitetskog obezbeđivanja događaja podrazumeva da naši volonteri, koji su posebno obučeni za sanitetsko obezbeđivanje učestvuju u zaštiti posetioca raznih kulturnih i sportskih manifestacija. Tredicionalno smo prisutni na manifestacijama kao što su: Boje ruja, Moto skup, Bogojavljanje, maraton i triatlon trke i drugi događaji.