Претрага:

Градска акција (15.07.2020)

#Добровољнодавањекрви је увек драгоцено и добродошло, па и у време инфекције КОВИД-19. Болесници чије излечење, па и сам живот зависи од крви и крвних продуката, нажалост, не могу да чекају крај епидемије. Завод за трансфузију крви Војводине и #ЦрвеникрстПанчево предузимају све мере предострожности у складу са критеријумима за избор давалаца. То се првенствено односи на добру детаљну анамнезу, како личну, тако и епидемиолошку, како то уосталом увек и раде.
Добровољно давалаштво крви постаје одраз највише личне хуманости у којој појединац дајући део себе, за узврат добија свест о томе да је његова крв постала део нечијег живот, нечијег осмеха.

Чекамо Вас на акцији и ове среде од 9 до 12 часова!

#ддксрбија
#добровољнодавањекрви
#црвеникрстцрвенитепих