Претрага:
Црвени крст Панчево организује обуке прве помоћи за запослене.

Прва помоћ за запослене

Црвени крст Панчево, сходно Закону о безбедности и здрављу на раду (СГ РС 101/2005), Правилнику о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 109/2016), као и Закона о Црвеном крсту Србије (СГ РС 107/2005), организује обуку из прве помоћи за запослене.

Обука се обавља на основу Програма Црвеног крста Србије у трајању од 6 часова за основни курс прве помоћи и 12 часова за напредну обуку у пружању прве помоћи.

Обуке се могу одржавати у нашим просторијама или у простору Вашег предузећа.

Након завршене обуке полазници полажу тест и добијају уверење о завршеној напредној или основној обуци.

За више информација нас слободно контактирајте сваким радним данам у периоду од 8 до 13 часова на 013 30 15 30.