Претрага:
Проналазимо нестале, спајамо породице - Служба тражења Црвени крст Панчево

Служба тражења

Као члану Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а сагласно правилима Међународног хуманитарног права, Црвеном крсту Србије је поверено да у име и за рачун државе обавља послове Националног бироа за обавештавање о жртвама оружаног сукоба, и да се бави тражењем лица која су нестала услед оружаног сукоба. Служба тражења једна је од најстаријих делатности Црвеног крста Србије.

Циљ Службе тражења је да свим особама које су невољно раздвојене од својих сродника услед оружаних сукоба, природних и људском руком изазваних несрећа, као и економских и нерегуларних миграција, омогући и помогне да поново успоставе и одрже прекинути контакт.

Активности Службе тражења Црвеног крста Србије највећим делом усмерене су на тражење особа несталих као последица оружаних сукоба на просторима бивше Југославије, односно на расветљавању судбине несталих лица у сва три сукоба, али обухвата и тражења везана за оружане сукобе у свету укључујући и питања у вези Другог светског рата (провере и издавања потврда о времену проведеном у заробљеништву и интернацији). Поред ове своје основне делатности Служба тражења одговара и на хуманитарне потребе грађана у миру, као што су пружање информација и података о судбини особа које су раздвојене, страдале или нестале услед елементарних и људским чињењем изазваних катастрофа, економских, нерегуларних миграција и других ситуација које захтевају веће хуманитарно деловање и проузрукују страдање људи.