Претрага:
Здравствено превентивна делатност Црвеног крста Панчево

Здравствено превентивна делатност

Црвени крст Панчево у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског значаја.

Промоција здравих стилова живота и превенција болести зависности, треба да допринесу смањењу броја пре свега младих људи у погледу ризичног понашања у сваком облику, али и да допринесу порасту знања из области превенције и здравих стилова живота.

У склопу здравствено-превентивне делатности Црвени крст Панчево учествује у различитим акцијама, уличним манифестацијама, организује превентивна предавања и трибине за младе.

Кроз дугогодишњу сарадњу са институцијама као што су „Завод за јавно здравље Панчево“, „Савет родитеља града Панчево“, „ Дом здравља Панчево“, Црвени крст Панчево активно учествује у реализацији активности из календара здравља:

  • 21-28. јануар Европска недеља превенције рака грлића материце
  • 31. јануар – Национални дан борбе против дуванског дима
  • 7. април – Светски дан здравља
  • 31. мај – Светског дан борбе против пушења
  • 26. јуна – Светски дана борбе против злоупотреба дрога
  • 27. септембар – Светски дан срца
  • Новембар – Месец борбе против болести зависности
  • 1. децембар – Свестски дан посвећен броби против ХИВ и АИДС.

Црвени крст као највећа хуманитарна организација у земљи овај посао обавља, користећи своје људске ресурсе, младе волонтере и стручне сараднике, лекаре, епидемиологе, нутриционисте, психологе. Њихова је улога преношење знања грађанима, а посебно младима, из области здравих стилова живота, ХИВ и АИДС, полно преносивих болести, здраве исхране, болести прљавих руку, пушења, болести зависности… Они се у таквим активностима појављују било као едукатори, било као промотери специфичних вештина користећи интерактивне методе, вршњачке дискусионе групе, као и едукацију родитеља и просветних радника. Овим се унапређују позитивни ставови и отвара могућност за породичну и дискусију у локалној заједници.

Уколико желите да се укључите у овај програм Црвеног крста Панчево и постанете волонтер или наш сарадник контактирајте нас.