Претрага:
Један пакетић - много љубави - Црвени крст Панчево - Програм социјалне делатности

Социјална делатност

Црвени крст Панчево спроводи следеће активности :

У оквиру социјалне делатности стални задатак организације Црвеног крста је да се кроз јачање мреже волонтера у градовима и општинама и сарадњу са стручним институцијама социјалне заштите, ангажује на препознавању потреба најугроженијих категорија становништва и да своје програмске активности развија у правцу побољшања квалитета њихових живота.

АКЦИЈЕ:

„Пакет за новорођену бебу“ за све бебе рођене у Недељи Црвеног крста, од 8.-15.маја, у циљу подстицања наталитета у Републици Србији

„Трка за срећније детињство“ ( 7.октобар )

„Сунчана јесен живота“ (октобар )

„Један пакетић – пуно љубави“ новогодишњи пакетићи за социјално угрожену децу

ПРОГРАМ ПОРОДИЧНИХ ПАКЕТА

помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене обухваћене су социјално најугроженијe породицe из средина, односно градова и општина

ПРОГРАМ ОПОРАВКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ДЕЦЕ

у Дечјим одмаралиштима Црвеног крста поред социјалне компоненте има и психолошку и едукативну. Деца, узраста од 7-14 година, која бораве у Одмаралиштима Црвеног крста обухваћена су програмом Летње школе Црвеног крста, прилагођен узрасту и интересовању деце, коју реализују едуковани млади волонтери.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ „МЕСЕЦА СОЛИДАРНОСТИ“

Активности почињу Недељом солидарности 14.-21. септембра, а завршавају се 17. октобра :

Сабирне Акције – прикупљање одеће, обуће, хране, хигијене, школског прибора…

„1.октобар – Светски дан старијих“

16. октобар – Светски дан хране

17. октобар – Међународни дан борбе против глади

ПРОЈЕКТИ КОЈИ УНАПРЕЂУЈУ И ЈАЧАЈУ  ОРГАНИЗАЦИЈУ ЦРВЕНОГ КРСТА

„Волонтери Црвеног крста у акцијама међугенерацијске подршке“, „Волонтери/ке-сениори/ке“ 

БРИГА О СТАРИЈИМА

Међугенерацијска солидарност и подршка у циљу промовисања здравог и активног старења