Претрага:

Прва помоћ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије: члан 6, 7, 10. и 13. Закона.)

Прва помоћ је једна од оних активности која се посебно негује у Црвеном крсту Србије. То је активност која се везује за организацију Црвеног крста у целом свету и по чему је Црвени крст свуда препознатљив.

Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи.

Програм прве помоћи обухвата:  

  1. Обуку грађана и волонтера Црвеног крста у пружању прве помоћи;
  2. Ангажовање екипа прве помоћи у обезбеђењу јавних скупова, спортских манифестација и других окупљања;
  3. Промоцију прве помоћи и превентивних мера за спречавање несреће и повређивања (нарочито у оквиру безбедности у саобраћају и безбедности на радном месту);
  4. Обуку предавача и инструктора Црвеног крста у првој помоћи.

Једна од делатности Црвеног крста Панчево је комерцијална обука прве помоћи за запослене, будуће возаче и грађанство. Кроз специјално осмишљене курсеве сваком полазнику се преносе основна знања неопходна за реаговање у кључним ситуацијама.Тим Црвеног крста Панчево чине лиценцирани инструктори и предавачи прве помоћи Црвеног крста Србије, овлашћени за реализацију комерцијалних курсева.

Предавања и обуке за децу школског узраста и младе

Предавања и обуке реализују вршњачки едукатори кроз интерактивне радионице прилагођене узрасту деце на којима се прва помоћ учи кроз активан рад, игру и дружење.

За многе који желе активније и озбиљније да се посвете учењу прве помоћи Црвени крст Панчево сваке године организује такмичења екипа прве помоћи у две узрастне категорије: Омладина (деца и млади од 16 до 30 година) и Подмладак (школска деца од 10 до 15 година старости). Такмичења се организују од школских, општинских, градских, покрајинских  до државног такмичења. Победничка екипа у категорији Омладине има прилику да представља нашу земљу на Европском такмичењу у пружању прве помоћи.

Обука прве помоћи за запослене
Обуке прве помоћи за будуће возаче