Pretraga:
Zdravstveno preventivna delatnost Crvenog krsta Pančevo

Zdravstveno preventivna delatnost

Crveni krst Pančevo u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, učestvuje u promociji zdravlja, unapređenju zdravlja pojedinih grupacija stanovništva i prevenciji bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.

Promocija zdravih stilova života i prevencija bolesti zavisnosti, treba da doprinesu smanjenju broja pre svega mladih ljudi u pogledu rizičnog ponašanja u svakom obliku, ali i da doprinesu porastu znanja iz oblasti prevencije i zdravih stilova života.

U sklopu zdravstveno-preventivne delatnosti Crveni krst Pančevo učestvuje u različitim akcijama, uličnim manifestacijama, organizuje preventivna predavanja i tribine za mlade.

Kroz dugogodišnju saradnju sa institucijama kao što su „Zavod za javno zdravlje Pančevo“, „Savet roditelja grada Pančevo“, „ Dom zdravlja Pančevo“, Crveni krst Pančevo aktivno učestvuje u realizaciji aktivnosti iz kalendara zdravlja:

  • 21-28. januar Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
  • 31. januar – Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima
  • 7. april – Svetski dan zdravlja
  • 31. maj – Svetskog dan borbe protiv pušenja
  • 26. juna – Svetski dana borbe protiv zloupotreba droga
  • 27. septembar – Svetski dan srca
  • Novembar – Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
  • 1. decembar – Svestski dan posvećen brobi protiv HIV i AIDS.

Crveni krst kao najveća humanitarna organizacija u zemlji ovaj posao obavlja, koristeći svoje ljudske resurse, mlade volontere i stručne saradnike, lekare, epidemiologe, nutricioniste, psihologe. Njihova je uloga prenošenje znanja građanima, a posebno mladima, iz oblasti zdravih stilova života, HIV i AIDS, polno prenosivih bolesti, zdrave ishrane, bolesti prljavih ruku, pušenja, bolesti zavisnosti… Oni se u takvim aktivnostima pojavljuju bilo kao edukatori, bilo kao promoteri specifičnih veština koristeći interaktivne metode, vršnjačke diskusione grupe, kao i edukaciju roditelja i prosvetnih radnika. Ovim se unapređuju pozitivni stavovi i otvara mogućnost za porodičnu i diskusiju u lokalnoj zajednici.

Ukoliko želite da se uključite u ovaj program Crvenog krsta Pančevo i postanete volonter ili naš saradnik kontaktirajte nas.