Претрага:

26. Јун-Светски дан борбе против злоупотребе дрога и илегалне трговине


Међународни дан борбе против злоупотребе дрога и илегалне трговине, или Светски дан дрога, обележава се 26. јуна сваке године како би се ојачала акција и сарадња у постизању света без злоупотребе дрога. Овогодишња кампања Светског дана борбе против дрога препознаје да ефикасне политике о дрогама морају бити укорењене у науци, истраживању, пуном поштовању људских права, саосецћању и дубоком разумевању друштвених, економских и здравствених импликација употребе дрога.

Глобални проблем дроге представља вишеструки изазов који дотиче животе милиона људи широм света. Од појединаца који се боре са поремецћајима употребе супстанци до заједница које се боре са последицама трговине дрогом и организованог криминала, утицај дроге је далекосежан и сложен.

Докази су јасни: инвестирајте у превенцију”

Хајде да заједно појачамо наше напоре у борби против глобалног проблема дрога, вођени принципима науке, саосец́ања и солидарности.

Овогодишњи Светски дан дрога је позив на:
Подизање свести: Повецћати разумевање ефикасности и исплативости стратегија превенције заснованих на доказима, наглашавајуц́и њихов утицај на ублажавање штетности употребе дрога.


Заговарајте улагања: Подстакните већа улагања у напоре на превенцији од стране влада, креатора политике и стручњака за спровођење закона, наглашавајуцћи дугорочне предности ране интервенције и превенције.


Оснажити заједнице: Опремити заједнице алатима и ресурсима за спровођење иницијатива за превенцију засноване на доказима, подстичући отпорност на употребу дрога и промовишуцћи решења која предводе заједница.


Олакшати дијалог и сарадњу: Промовисати дијалог и сарадњу између заинтересованих страна како би се побољшале праксе и политике превенције засноване на доказима, неговање окружења подршке за размену знања и иновације.


Промовисати креирање политике засновано на доказима: Залагати се за креирање политике засновано на доказима на националном и међународном нивоу, обезбеђујуцћи да су политике о дрогама засноване на научним истраживањима и засноване на најбољим праксама.


Ангажовати заједнице: Подићи свест о важности ангажовања заједнице и учешц́а у осмишљавању и примени ефикасних програма превенције дрога, оснажујуц́и заједнице да преузму власништво над напорима у превенцији.
Оснажити младе: Дајте младима знање, вештине и ресурсе да постану покретачи промена у својим заједницама, залажуц́и се за иницијативе за превенцију дрога и појачавајуц́и њихов глас у разговору.


Промовисати међународну сарадњу: Подстицати међународну сарадњу и сарадњу између влада, организација и заједница како би се развиле и имплементирале стратегије за борбу против трговине дрогом и организованог криминала засноване на доказима, препознајуц́и глобалну природу проблема дроге и потребу за координисаном акцијом.

Црвени Крст Панчево је тим поводом организовао предавање за ученике Машинске школе Панчево.