Претрага:

Бити хуман је лако када знаш како!

Пројекат Црвеног крста Панчево „Бити хуман је лако када знаш како!“ уз финансијску подршку Града Панчева за 2021.годину реализован је у ОШ „Борисав Петров Браца“ и Удружењу МНРО. Волонтери и стручни сарадници Црвеног крста Панчево за ученике/це нижих разреда ОШ и чланове/це Удружења одржали су радионице са циљем бољег међусобног упознавања, освешћивања о постојању различитости и развијању толеранције, емпатије и жеље за помагање другима. Циљ пројекта је смањивање насиља међу младима подстицањем уважавања културолошких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења. У радионицама су користили приручник Црвеног крста „Промоција хуманих вредности“, а члановима МНРО подељен је Приручник за безбедно коришћење интернета за особе са интелектуалним тешкоћама који је израдило удружење „На пола пута“.