Претрага:

Међународни дан старијих особа

Фотографије показују реалност, мењају стварност ❤️ Ејџизам означава стереотипе, предрасуде и дискриминацију са којима се старије особе суочавају у друштву, заједници, али и у својој породици, често и у односу са другим старијим особама.

Стереотип 1. Старији људи су они „чије време је прошло”
Стереотип 2. Старији људи су беспомоћни
Стереотип 3. Старији људи ће постати сенилни
Стереотип 4. Старије жене су мање вредне од млађих жена
Стереотип 5. Старији људи не заслужују здравствену негу

Ови стереотипи могу да спрече старије особе да у потпуности учествују у друштвеним, политичким, економским, културним, духовним, грађанским и другим активностима. Млађи људи такође могу да утичу на ове одлуке својим ставовима према старијим особама, или пак да стварају баријере у вези са социјалним укључивањем старих. Овај зачарани круг може се избећи разбијањем оваквих стереотипа и променом сопствених ставова о старим људима. Мењајући себе ми мењамо и нашу заједницу.