Претрага:

Деловање у несрећама СИСТЕМ 2021

Министарство унитрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације организовао је једнодневну Оперативно – тактичку вежбу одговора на ванредне ситуације субјеката заштите и спасавања у републици Србији „Систем 2021“.

Сврха вежбе је увежбавање свих субјеката и снага система заштите и спасавања који се активирају и реагују у случајевима одговора на ванредне ситуације и догађаје, са посебним акцентом на догађаје таквих размера који превазилазе одговор редовних служби и захтевају укључивање свих капацитета погођене јединице локалне самоуправе, ради благовременог и ефикасног спорвођења мера цивилне заштите. Штаб за ванредне ситуације града Панчева је Црвеном крсту Панчево поверио задатке око организације и реализације вежбе „Систем 2021“ које смо успешно реализовали.

Послови које смо обављали су се огледали у следећем:

 • учешће у раду штабова за деловање у ванредним стањима на свим нивоима,
 • евакуација угрожених лица,
 • збрињавање угрожених лица кроз:
  • формирање пријемно-тријажног места, евиденцију евакуисаних и пружање прве помоћи;
  • дистрибуцију артикала помоћи;
  • формирање привременог смештаја за евакуисана лица;
  • пружање психолошке прве помоћи и психосоцијалне подршке;
  • Службу тражења са циљем успостављања породичних веза.
 • активност екипа прве помоћи.

Циљеви Црвеног крста Србије у програму припреме за несреће и деловање у несрећама јесу јачање спремности мреже Црвеног крста Србије да у оквиру свог мандата, као део система у Републици Србији, системски и координисано одговори на несреће на ефикасан, структуиран начин, са циљем спасавања живота, заштите достојанства угрожених и ублажавања последица несреће. Ова вежба представља веома значајан сегмент увежбавања са другим субјектима и снагама заштите и спасавања што ће унапредити међусобну координацију и комуникацију и допринети јачању отпорности локалних заједница за одговор на несреће.

Прилог на РТВ Панчево можете погледати на следећем линку:

А наше фотографије можете погледати у галерији: