Претрага:

Обавештење за пензионере и пензионерке са најнижим примањима

Обавештавамо кориснике пензија, чија висина не прелази износ најниже пензије прописане чланом 76. Став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а која износи 15.113,01 динар, да могу остварити могућност добијања солидарне помоћи у виду скромних пакета са основним животним намирницама и средствима за хигијену.

Расположива средства намењена за обезбеђивање солидарне помоћи су распоређена, у зависности од броја пензионера, и за ове намене пренета Градском удружењу свих пензионера Панчева које је, на основу прописаних процедура, формирало комисију у чијој надлежности је и реализацији ове мере солидарне помоћи.

Заинтересовани корисници пензија имају могућност да Градском удружењу свих пензионера Панчева, које се налази у улици Др. Касапиновћа број 12а, до 30.11.2020. године поднесу пријаву уз последњи чек од пензије. Расположиви бројеви телефона за додатне информације у Градском удружењу свих пензионера су 060/3354795 и 013/353-595.

Поред тога Црвени крст Панчево је на располагању за сваку врсту информације и подршке путем бројева 013/ 301-530 и 013/ 346-602.

Приликом утврђивања ранг листе за доделу солидаране помоћи предност ће имати самохрани корисник/ица или кориснк/ица у вишечланом домаћинству у коме је једини извор прихода пензија која не прелази најнижи износ пензија, као и навршене године живота корисника/ице, односно приоритет ће имати старија лица по годинама живота.

Подршка за најугроженије нам је заједнички циљ!