Претрага:

Обнова лиценце предавача прве помоћи

Пружање прве помоћи повређеном је најважнија док Хитна помоћ не стигне на лице места и често спасава живот. Тим Црвеног крста Панчево чине лиценцирани предавачи прве помоћи који организују обуку за пружање основне или напредне обуке прве помоћи за запослене у односу на потребе које послодавци имају.

Лиценце предавача имају важност 5 година, те наши предавачи редовно иду на проверу знања и обноваљање својих лиценци у Црвеном крст Војводине, како би увек били увежбани за оно што раде и спремни да пренесу знање о пружању прве помоћи.

Релиценцирање је и ове године одржано у Црвеном крсту Војводине, где су из наше организације били др Сава Веселиновић, виша медицинска сестра Мира Јовановић и правница Јелена Јовески, наши вишедеценијски волонтери и предавачи прве помоћи који су успешно завршили овај вид испитивања и провере знања, односно обанављања лиценце предавача прве помоћи,