Претрага:

Обука едукатора за програм Промоција хуманих вредности

Програм Промоција хуманих вредности има за циљ смањење насиља, развој толеранције и разумевања за различитост међу децом узраста од 8-15 година. Обука је намењена младима узраста од 7 разреда основне па до краја средње школе, који ће након обуке постати вршњачки едукатори и реализовати радионице са децом нижих разреда основних школа.
На обуку су добродошли сви који имају афинитета да путем дефинисаних радионица раде са децом на теме толеранције, ненасилног решавања конфликта, поштовања разлика и слично.
Обука се одржава у просторијама Црвеног крста Панчево, Жарка Зрењанина 15. Потребно је да најавите свој долазак, ради организације обуке. Телефон 013/30-15-30; pancevo@redcross.org.rs

Заједно стварамо бољи свет!