Претрага:

Обука за едукаторе из програма Промоција хуманих вредности

Овог викенда настављамо са обукама! На реду је обука за едукаторе на програму Промоција хуманих вредности.


Програм Промоција хуманих вредности има за циљ смањење насиља, развој толеранције и разумевања за различитост међу децом, са фокусом на децу нижих разреда основних школа. Програм је подељен у 7 модула који обрађују: толеранцију, лични и културни идентитет и поштовање разлика, ненасилно решавање сукоба, дискриминацију и стигматизацију, родну равноправност, дечија права и превенцију насиља путем електронских медија.


Црвени крст – идеја која је променила свет!


Мењајмо свет заједно!