Претрага:

Обука за програм Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода

Овог викенда планирамо да будемо изузетно вредни! 💪


За наше волонтере, заинтересоване средњошколце и учитеље/ице организујемо обуку са програма Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности. 🧐✍️📗

Програм „Смањење ризика и убалажавање последица од елементарних непогода и других опасности“ има за циљ да ојача капацитете локалне заједнице подизањем свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера самозаштите и међусобне заштите. Програм покрива различите теме из ове области, а неке од њих су: општа безбедност, заштита животне средине, поплаве, опасности у домаћинству, пожари, земљотреси и слично.


Едукатори Црвеног крста представљају значајан ресурс нашег града у подизању спремности наше заједнице да умањи штету од елементарних непогода и других опасности. Посебан фокус овог програма је на нашим најмлађим суграђанима, али како би унапредили безбедност свих цела заједница мора да да свој допринос.


Безбеднији свет за све! 👍👍👍