Претрага:

Пројекат Црвеног крста Панчево Волонтери/сениори

13. новембра 2019. године у студију Радио Панчева у емисији „И ми смо ту“ гостовали су Јасминка Ристић, социјална радница Црвеног крста Панчево и Светислав Миховиловић, волонтер сениор. У разговору са Добрилом Јовановић, ауторком емисије, гости су представили пројекат Црвеног крста Панчево „Волонтери – сениори“ суфинансиран од Града Панчева у периоду мај – децембар 2019. године. Циљ пројекта је да се реализација активности Црвеног крста промовише волонтерским ангажовањем особа које су завршиле свој професионални радни век, такозваним „волонтерима сениорима“ који располажу слободним временом, за неко ново ангажовање, које би и њима била нека врста подршке у новој животној ситуацији. Црвени крст Панчево има дугу традицију помагања и  бриге о старијим суграђанима и људима у невољи. Пројекат „Волонтери-сениори“ је по први пут своје активности определио ка инвалидним лицима у њиховим удружењима уз тзв. „инклузивно волонтирање“ сениора Црвеног крста Панчево. Волонтери сениори су на почетку пројекта едуковани о карактеристикама различитих типова инвалидитета, што им је помогло да приликом посета удружењима и савезима са инвалидним особама остваре добру комуникацију са члановима а у редовним сусретима да пруже и подршку у неким њиховим животним ситуацијама. Волонтери доприносе напорима, како локалне самоуправе, тако и организација цивилног друштва, у заједничким настојањима на пољу подршке у остваривањима људских права.