Претрага:

Прва помоћ за запослене

Прва помоћ за запослене – Како да реагујете приликом незгода на раду?

Незгоде се дешавају без обзира на тренутну епидемиолошку ситуацију у нашој земљи. Помоћ људима који се нађу у невољи једнако је потребна сада, као и у редовним околностима, па можда чак и више.

Потрудимо се заједно да особе које доживе повреду или наглло насталу здравствену тегобу, без одлагања добију неопходну прву помоћ и да им што брже буде обезбеђена медицинска помоћи, када је то потребно. Будимо тим, будимо хероји! И не заборавимо  да ХЕРОЈИ НОСЕ МАСКЕ!

Црвени крст Панчево организује и реализује обуку у пружању прве помоћи за запослена лица сходно:

• Закону о безбедности и здрављу на раду;

• Правилнику о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи;

• Закону о Црвеном крсту Србије

Према правилнику Црвени крст Панчево спроводи основну и напредну обуку за оспособљавање за пружање прве помоћи за запослене, а послодавац одлучује о врсти обуке сходно процени ризика на радном месту. Напомињемо да се обуке прве помоћи за запослена лица реализују уз придржавање свих препоручених мера у циљу спречавања преношења вируса КОВИД-19.

За више информација молимо Вас да нас контактирате на 013 30 15 30.