Pretraga:
Bezbednost dece u saobraćaju. Poligoni Agencije za bezbednost u saobraćaju i prvaci koji uče pravila ponašanja u saobraćaju. Volonteri Crvenog krsta Pančevo dele promotivni materijal.

Bezbednost u saobraćaju

Akcija “Bezbednost dece u saobraćaju“ je jedna od tradicionalnih akcija Crvenog krsta Pančeva koja se organizuje u septembru. Cilj ove akcije je promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju i time smanjenje broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju. Ciljna grupa u ovoj aktivnosti su učenici nižih razreda osnovnih škola, prvenstveno đaci prvaci ali i ostala lica, učesnici u saobraćaju.

Crveni krst Pančevo ovu aktivnost sprovodi na različite načine:

  • dežurstvima volontera Crvenog krsta na prometnim raskrsnicama u blizini osnovnih škola, kako bi najmlađima pomogli da na bezbedan način pređu ulicu i dođu do svojih škola,
  • podelom edukativnih rasporeda časova u kojima su sadržana i osnovna pravila bezbednosti u saobraćaju,
  • podela promotivnog materijala na poligonima za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Komitetom za bezbednost saobraćaja grada Pančeva
  • organizovanjem edukativnih predavanja za učenike nižih razreda osnovnih škola ali i budućih vozača obrazovnog profila Tehničar drumskog saobraćaja i Vozač motornog vozila iz Mašinske škole Pančevo
  • promotivne aktivnosti i drugo.