Pretraga:
Predstavljanje programa Borba protiv trgovine ljudima. Volonteri Crvenog krsta Pančevo organizovali su dečiji sajam u Big tržnom centru u Pančevu gde su naši likovi Miša i Maša decu učili o bezbednom ponašanju.

Borba protiv trgovine ljudima

Trgovina ljudima je oblik modernog ropstva i predstavlja zloupotrebu ljudskih bića i povredu njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi.

Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja Crvenog krsta Srbije u nastojanje da se spreči i olakša ljudska patnja, a samo zajedničkom, sveobuhvatnom i kontinuiranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbiljnom problemu. Crveni krst Srbije aktivno je posvećen radu u borbi protiv trgovine ljudima od decembra 2005. godine kada je postao član Nacionalnog tima.

Crveni krst Pančevo vredan je član Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Pančeva, koje je obrazovalo Gradsko veće grada Pančeva. Koristimo raznovrstan i interesantan didaktički materijal u radu sa decom i mladima, ali razvijamo i nove načine kako bi skrenuli pažnju šire javnosti na ovaj problem. Crveni krst Pančevo ima veliki broj volontera koji su obučeni za rad sa mladima na temu trgovine ljudima. Program je namenjen građanima svih uzrasta ali fokus je na radu sa decom i mladima od 6 do 18 godina u okviru predškolskih i školskih ustanova.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj program, slobodno nas kontaktirajte!