Pretraga:
Crveni krst je osnovao Anri Dinan.

Difuzija

Difuzija (eng. dissemination; franc. diffusion) znači širenje, ali podrazumeva širenje ne u materijalnom smislu, nego širenje ideja, kulture, znanja. U tom smislu, program difuzije ima za cilj podizanje svesti javnosti o aktivnostima Međunarodnog pokreta CK/CP, osnovnim principima, Međunarodnom humanitarnom pravu (MHP), upotrebi znaka Crvenog krsta, kao i jačanje kontakata sa korisnicima programa, partnerima i saradnicima kako bi se obezbedila ispravna percepcija Crvenog krsta Srbije i njegovo nesmetano funkcionisanje u smislu pomoćne uloge nadležnim vlastima u humanitarnoj oblasti, naročito u ratnim uslovima.