Pretraga:
Dobrovoljno davalaštvo krvi u Crvenom krstu Pančevo

Ko može, a ko ne može dati krv?

Dobrovoljni davalac krvi može biti svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina koja zadovoljava određene kriterijume i koja svojim davanjem ne ugrožava svoje zdravlje ili zdravlje pacijenata.

Krv mogu dati sve zdrave osobe :

 • ako su zdrave i dobro se osećaju
 • ako imaju između 18 i 65 godina
 • ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina
 • svaka 4 meseca (112 dana za osobe ženskog pola) i svaka 3 meseca (84 dana za osobe muškog pola)

Ne mogu dati krv osobe:

 • koje imaju manje od 50 kg
 • koje imaju simptome prehlade, neke bolesti ili se jednostavno ne osećaju dobro
 • koje imaju promene na koži (infekcije, osip, gljivična oboljenja …
 • koje imaju suviše visok ili suviše nizak pritisak
 • koje su pod terapijom ili nije prošlo najmanje 7 dana od terapije antibioticima
 • koje se nalaze u fazi redovnog mesečnog ciklusa (za osobe ženskog pola)
 • kod kojih nije prošlo 7 dana od vađenja zuba i manjih stomatoloških intervencija
 • kod kojih nije prošlo 6 meseci od probadanja tela i kože (pirsing), tetoviranja ili pojedinih hirurških intervencija i transfuzije krvi.

Za donošenje odluke da se ponudi krv od značaja je saznanje:

 • da svaka zdrava osoba ima rezurvu krvi koja nije neophodna za normalno funkcionisanje rad, učenje i druge aktivnosti,
 • da davanjem dela rezerve krvi neće ugroziti svoje zdravlje niti umanjiti sposobnost za normalne životne aktivnosti.

Za opširnije informacije: Vodič za davaoce krvi