Pretraga:

O nama

Crveni krst Pančevo je humanitarno, nezavisno, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana, osnovano za teritoriju grada Pančeva 1881. godine, sastavni je deo Crvenog krsta Vojvodine i Crvenog krsta Srbije.

Crveni krst Pančevo ima položaj organizacije koja pomaže nadležnim organima grada Pančeva u humanitarnoj oblasti.

Misija Crvenog krsta je da olakšava ljudsku patnju, sa zadacima: da pruža pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća, spasava ugrožene živote i zdravlje ljudi i širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, da preventivno deluje i prosvećuje građane u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapređuje humanitarne vrednosti u društvu i, u slučaju stanja potreba, pruža socijalnu zaštitu i zbrinjavanje.

Svoju delatnost Crveni krst sprovodi kroz sledeće programe: Promocija i omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi; Zdravstveno prevetivna delatnost; Prva pomoć; Socijalna delatnost; Rad sa mladima; Priprema i delovanje u nesrećama, Difuzija i istraživanje humanitarnog prava, Služba traženja i Borba protiv trgovine ljudima.

Crveni krst Pančevo ima 7 zaposlenih u sekretarijatu, ali svoju misiju ne bi uspeo da ostvari bez preko 200 volontera i mnogobrojnih saradnika koji nesebično daju svoje vreme i energiju za realizaciju programa.

Crveni krst Pančevo je za realizaciju program koje sprovodi finansiran od strane grada Pančeva, Republike Srbije, donacija i donatora.

Crveni krst Pančevo već dugi niz godina u našem gradu uspešno realizuje vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama, seminare, tribine, projekte na temu prevencije trgovine ljudima, prevencije psihoaktivnih supstanci, prevencije HIV/side, promocije humanih vrednosti, promocije dobrovoljnog davalaštva krvi, bezbednost u saobraćaju, kurs prve pomoći za osnovce i srednjoškolce i slične programe koji obuhvataju oblast delovanja svetske i nacionalne organizacije, zbog čega je važnost delovanja prepoznata od strane građana i partnera u našem gradu i šire.

Ukoliko želite da se pridružite porodici humanih ljudi, da doprinesete razvoju naših programa i širite humane ideje slobodno nas kontaktirajte.