Pretraga:
Volonteri Crvenog krsta Pančevo su nosioci mnogobrojnih aktivnosti.

Podmladak i omladina

Mladi volonteri Crvenog krsta su sve osobe uzrasta od 7 do 28 godina koje dobrovoljno i bez novčane nadoknade, realizuju aktivnosti čiji je nosilac organizacija Crvenog krsta.

Mladi volonteri Crvenog krsta svojim znanjem, veštinom i angažovanjem u programskim aktivnostima i akcijama Crvenog krsta doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Crvenog krsta Pančevo.

Mladi volonteri Crvenog krsta sastavni su deo ukupnih ljudskih resursa Crvenog krsta Srbije.

Podmladak Crvenog krsta čine svi članovi i volonteri uzrasta od 7 do 15 godina, a koji su i ciljna grupa u različitim programskim aktivnostima Crvenog krsta. Omladinu Crvenog krsta čine svi članovi i volonteri uzrasta od 15 do 28 godina.