Претрага:

28. Април – Светски дан безбедности и здравља на раду

Данас је Светски дан безбедности и здравља на раду, који је успостављен са циљем подизања нивоа свести о томе како радити безбедно и очувати здравље радника, дајући приоритет принципу превенције.

Могућност настанка повреде на раду постоји у свакој врсти рада. Ризици на радном месту су реални и уколико се на време препознају, у већини случајева их је могуће елиминисати или смањити. Уколико се повреда на раду ипак деси, пружање прве помоћи на лицу места, од стране оних који се затекну уз повређеног, може спасити живот или умањити последице повређивања.
Подсећамо да Црвени крст Панчево, реализује обуке прве помоћи и самопомоћи за запослене у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.


Пандемија КОВИД-19 довела је до тога да се послодавци, запослени и општа популација суоче са незапамц́еним изазовима у вези са вирусом и многим ефектима које је имао на свет рада.
Откако се почетком 2020. године појавила као глобална криза, пандемија КОВИД-19 свуда је имала дубоке последице. Пандемија је дотакла готово све аспекте света рада, од ризика преношења вируса на радна места, па све до ризика по безбедност и здравље на раду који су се појавили као резултат мера за ублажавање ширења вируса. Прелазак на нове облике радног аранжмана, попут широко распрострањеног ослањања на рад на даљину, представио је, на пример, многе могуц́ности за раднике, али такође представљао потенцијалне ризике за безбедност И здравља на раду, укључујуц́и психосоцијалне ризике и посебно насиље.

Тренутна криза показује колико је важан систем заштите на раду и за запослене и за послодавце.
Предвидите, припремите се и одговорите на незгоде – улажите у систем заштите на раду!