Pretraga:

Čuvaj se ti!

Nastavljamo sa realizacijom Akcionog plana grada Pančeva u oblasti prevencije, suzbijanja i otklanjanja posledica trgovine ljudima. Održane su radionice u OŠ Jovan Jovanović Zmaj za učenike trećeg razreda.


Situacije u kojima se nalaze junaci našeg Programa, Miša i Maša, poznate su deci ovog uzrasta pa time i učenje o merama opreza deluje kao igra.


Čuvaj se i ti!