Pretraga:

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

I ove godine Crveni krst Pančevo obeležava 18.10. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima u sklopu sprovođenja Akcionog plana Grada Pančeva u oblasti prevencije, suzbijanja i otklanjanja posledica trgovine ljudima za period 2019.-2020.

Grad Pančevo je prepoznao problem trgovine ljudima i preduzeo konkretne korake za sistematsko bavljenje ovim problemom. S tim u vezi, počev od 2013. godine, rešenjem Gradonačelnika Grada Pančeva obrazovan je Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima koji je sastavljen od 13 članova i članica. Aktivnosti koje se sprovode i koje su podržane od strane Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima važan su potencijal u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u lokalnoj zajednici.

S tim u vezi, pozivamo Vas da zajedno obeležimo ovaj važan datum manifestacijom koja će se održati 18.10. sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Crvenog krsta Pančevo.