Претрага:

Међугенерацијска сарадња

У четвртак 7. новембра 2019. године у Црвеном крсту Србије одржана је Конференција „Међугенерацијска солидарност између породице и државе“ на којој су представљени резултати три истраживања спроведена у току 2019. године, у којима је активну улогу узео и Црвени крст Панчево. Сва три истраживања радио је Црвени крст Србије у партнерству са академским институцијама и партнерским организацијама цивилног друштва. Сама конференција је организована као део пројекта који су реализовали Црвени крст Србије, организације Хелп Нет и Центар за одговорну акцију, а уз подршку Кабинета министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику проф. др Славице Ђукић Дејановић.

Циљ истраживања био је да се испитају односи и везе међу генерацијама у различитим окружењима и контекстима, али такође и да се истраже потребе и проблеми неформалних неговатеља. Резултати ових истраживања треба да послуже као смернице за формулисање препорука за унапређење јавних политика и дизајнирање услуга које су прилагођене потребама породица и свих генерација. Не мање важно, резултати истраживања треба да послуже за промовисање једнаких могућности за све генерације и њихово учествовање у друштву.