Pretraga:

Međugeneracijska saradnja

U četvrtak 7. novembra 2019. godine u Crvenom krstu Srbije održana je Konferencija „Međugeneracijska solidarnost između porodice i države“ na kojoj su predstavljeni rezultati tri istraživanja sprovedena u toku 2019. godine, u kojima je aktivnu ulogu uzeo i Crveni krst Pančevo. Sva tri istraživanja radio je Crveni krst Srbije u partnerstvu sa akademskim institucijama i partnerskim organizacijama civilnog društva. Sama konferencija je organizovana kao deo projekta koji su realizovali Crveni krst Srbije, organizacije Help Net i Centar za odgovornu akciju, a uz podršku Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavice Đukić Dejanović.

Cilj istraživanja bio je da se ispitaju odnosi i veze među generacijama u različitim okruženjima i kontekstima, ali takođe i da se istraže potrebe i problemi neformalnih negovatelja. Rezultati ovih istraživanja treba da posluže kao smernice za formulisanje preporuka za unapređenje javnih politika i dizajniranje usluga koje su prilagođene potrebama porodica i svih generacija. Ne manje važno, rezultati istraživanja treba da posluže za promovisanje jednakih mogućnosti za sve generacije i njihovo učestvovanje u društvu.