Pretraga:

MEĐUNARODNI DAN PROTIV ZLOUPOTREBE I NEZAKONITE TRGOVINE DROGAMA-26. JUN 2023.

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna širom sveta. Obeležavanje ovog datuma, koji je 1987. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ima za cilj mobilisanje pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o posledicama upotrebe droga i njihovo podsticanje za aktivan odnos u suzbijanju ovog značajnog društvenog problema.

Slogan kampanje za 2023. godinu „Ljudi pre svega: stop stigmi i diskriminaciji, jačanje prevencije“. Svetski problem droge je kompleksno pitanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Mnogi ljudi koji koriste drogu suočavaju se sa stigmom i diskriminacijom, što može dodatno naštetiti njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju i sprečiti ih da dobiju pomoć koja im je potrebna. Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) prepoznala je važnost zauzimanja pristupa usmerenog na ljude u politici koji se bave problemom droge, sa fokusom na ljudska prava, saosećanja i prakse zasnovane na dokazima.

Dugogodišnja saradnica i volonterka Crvenog krsta Pančevo, zdravstvena radnica, viša medicinska sestra Mira Jovanović je povodom obeležavanja ovog dana održala predavanje za učenike Mašinske škole „Pančevo“, ukazujući im na značaj vršnjačkog podsticanja u podizanju svesti o posledicama upotrebe droga, ali i značaju aktivanog odnosa u suzbijanju ovog značajnog društvenog problema.

Učenicima su predstavljeni i rezultati Evropskog školskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima u Srbiji za 2019. prema kojima je bilo koju drogu tokom života probalo 8,6% učenika starosti 16 godina. Kanabis je najčešće korišćena droga među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji. Ovu drogu je tokom života probalo 7,3% učenika prvih razreda srednjih škola, 5,6% učenika u prethodnih 12 meseci i 3,2% u prethodnih 30 dana, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicama. Predavanje je održano u prostorijama Crvenog krsta Pančevo.

Istim povodom volonterke Crvenog krsta Pančevo su uličnom akcijom skrenule pažnju na ovaj društveni problem, podelile su informativene liflete i knjižice na temu prevencije narkomanije.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje obeležava 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, različitim aktivnostima koje uključuju organizaciju skupova za stručnu i opštu javnost, organizovanje tribina i predavanja, pripremu i/ili distribucija informativnog materijala i drugo, a sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.