Pretraga:

Obeležen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine ljudima. Aktivnosti koje Crveni krst Srbije sprovodi imaju veliki preventivni značaj jer su usmerene na decu i mlade, kao posebno ugrožene ciljne grupe, ali i na profesionalce koji, u svom radu, mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima. 

Ove godine Crveni krst Pančevo obeležava 18.10. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima iniciranjem intersektorske saradnje, a u sklopu sprovođenja Akcionog plana Grada Pančeva u oblasti prevencije, suzbijanja i otklanjanja posledica trgovine ljudima za 2020. godinu.

U utorak 20. oktobra održan je sastanak Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Pančeva na kojem je predstavljen dosadašnji rad Crvenog krsta na ovom programu koji se ipak odvijao uprkos koroni. Pored obuka na projektu „Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta“ koje se zovu Razmisli pre nego što klikneš, odžane su i obuke za zaposlene. Dogovoreni su naredni koraci kako bi Tim bio efikasan i kako bi se postigli definisani ciljevi Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima.