Pretraga:

Svetski dan izbeglica

Danas je Svetski dan izbeglica.
Crveni krst Pančevo svojim aktivnostima redovno podstiče razumevanje ranjivosti i problema sa kojima se izbeglice i migranti suočavaju na svom putu težeći da utiče na podizanje svesti kako javnosti tako i svih onih koji mogu pomoći u cilju zaštite
izbeglica i migranata od nasilja, trgovine ljudima i razdvajanja porodica.


Zajedno činimo svet boljim!