Pretraga:

SVETSKI HUMANITARNI DAN 19. AVGUST 2020

Povodom 19. avgusta Svetskog humanitarnog dana Crveni krst Pančevo želi da svim volonterima i zaposlenima čestita na svim uspesima, predanom i odanom radu, kao i na požrtvovanju koje su pokazali obavljajući poslove koji su bili od životnog značaja za najugroženije tokom pandemijske krize.

Na Svetski humanitarni dan 19. avgusta sećamo se svih humanitarnih radnika koji su izgubili život ili su povređeni tokom svog rada i pružamo podršku svim saradnicima, volonterima i zaposlenima koji uprkos toj činjenici nastavljaju da pružaju podršku i zaštitu ljudima kojima je to najpotrebnije.

Ove godine COVID-19 je bio najveći izazov humanitarnim operacijama širom sveta. Nedostatak pristupa i ograničenja koje su postavile vlade širom sveta zbog pandemije rezultiralo je da su zajednice, civilno društvo i lokalne NVO bili prva linija odgovora.

Crveni krst Srbije je sa svojom mrežom organizacija, volonterima i zaposlenima bio na prvoj liniji fronta i svojim delovanjem u zajednici bio kohezivni faktor, bio u direktnom kontaktu sa ljudima koji su se zbog pandemije našli u jako teškoj situaciji i pružao im podršku i pomoć koja im je olakšala život tokom krize koja je po svom uticaju na živote ljudi nezapamćena.

Crveni krst Srbije je u situaciji krize izazvane pandemijom uspeo da se brzo adaptira i da pomažuću ulogu javnim vlastima u humanitarnoj oblasti ostvari na najbolji mogući način.

Svetski humanitarni dan je prilika da se istakne doprinos pojedinaca koji su se svojim angažovanjem istakli i značajno doprineli ublažavanju patnji ugroženih ljudi.