Pretraga:

Zaštita na internetu

Drago nam je da smo deo ovog projekta!
Zaštita na internetu je važna tema za sve nas, a posebno za ovu osetljivu grupu!👍❤️

Projekat „Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta“ UG Na pola puta realizuje u partnerstvu sa Crvenim krstom Pančevo koji je učestvovao u kreiranju obuke na temu bezbednosti na internetu za mlade sa intelektualnim teškoćama.
Ovaj projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom / hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018-jun 2020. godine, u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme“ 2016/2017 god.
Partner na projektu je i Udruženje studenata sa hendikepom, koje pruža mentorsku podršku u realizaciji projekta.