Претрага:
Принципи Црвеног крста

Принципи Црвеног крста

Хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност представљају седам основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Ови основни принципи представљају темељ и суштину Покрета и чине ону неопходну спону која Националним друштвима обезбеђује заједништво, јединство и универзалност у раду. У циљу усклађивања активности и превазилажења неминовних разлика које постоје измеђи зарличитих Друштава, Покрет се руководи заједничким смерницама које представљају основу за јединствено деловање. Иако нису дефинисани од самог оснивања, принципи се могу идентификовати кроз начин деловања Међународног покрета Црвеног крста до свог званичног усвајања на 20. Међународној конференцији у Бечу 1965. године.

Важност принципа нарочито долази до изражаја у ратним сукобима где, на основу принципа Неутралности (не заузимања страна у сукобу), чланови Покрета имају приступ свима којима је помоћ потребна. У таквим ситуацијама, Непристрасност обезбеђује да се помоћ пружи свима, почевши од најугроженијих, без обзира на народност, класу, верско или политичко мишљење, а Независност служи да чланови делују независно од политичких и притисака јавности.

Хуманост

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен је у жељи да без дискриминације пружи помоћ рањеницима и болесницима на бојном пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спречи и ублажи људску патњу у свим приликама. Њјегов циљ је, да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан мир међу свим народима.

Непристрасност

Међународни покрет не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдања појединаца, руковођен само њиховим потребама, дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.

Неутралност

Да би очувао поверење свих, Међународни покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке природе.

Независност

Покрет је независан. Национална друштва, која имају помоћну улогу у хуманитарним активностима својих влада и подвргнута су законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају своју аутономију, која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са принципима Покрета.

Добровољност

То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицањем користи.

Јединство

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводитит своју хуманитарну делатност на целој територији.

Универзалност

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнаки статус и деле једнака права и дужности, да се међусобно помажу, је универзалан.