Pretraga:
Principi Crvenog krsta

Principi Crvenog krsta

Humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost predstavljaju sedam osnovnih principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ovi osnovni principi predstavljaju temelj i suštinu Pokreta i čine onu neophodnu sponu koja Nacionalnim društvima obezbeđuje zajedništvo, jedinstvo i univerzalnost u radu. U cilju usklađivanja aktivnosti i prevazilaženja neminovnih razlika koje postoje izmeđi zarličitih Društava, Pokret se rukovodi zajedničkim smernicama koje predstavljaju osnovu za jedinstveno delovanje. Iako nisu definisani od samog osnivanja, principi se mogu identifikovati kroz način delovanja Međunarodnog pokreta Crvenog krsta do svog zvaničnog usvajanja na 20. Međunarodnoj konferenciji u Beču 1965. godine.

Važnost principa naročito dolazi do izražaja u ratnim sukobima gde, na osnovu principa Neutralnosti (ne zauzimanja strana u sukobu), članovi Pokreta imaju pristup svima kojima je pomoć potrebna. U takvim situacijama, Nepristrasnost obezbeđuje da se pomoć pruži svima, počevši od najugroženijih, bez obzira na narodnost, klasu, versko ili političko mišljenje, a Nezavisnost služi da članovi deluju nezavisno od političkih i pritisaka javnosti.

Humanost

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, rođen je u želji da bez diskriminacije pruži pomoć ranjenicima i bolesnicima na bojnom polju, u svom međunarodnom i nacionalnom vidu nastoji da spreči i ublaži ljudsku patnju u svim prilikama. NJjegov cilj je, da štiti život i zdravlje i da obezbedi poštovanje ljudske ličnosti. On unapređuje uzajamno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajan mir među svim narodima.

Nepristrasnost

Međunarodni pokret ne pravi nikakvu razliku prema narodnosti, rasi, verskim ubeđenjima, klasi ili političkom mišljenju. On nastoji da ublaži stradanja pojedinaca, rukovođen samo njihovim potrebama, dajući prvenstvo najhitnijim slučajevima nesreća.

Neutralnost

Da bi očuvao poverenje svih, Međunarodni pokret se ne opredeljuje u neprijateljstvima i ne angažuje se u bilo koje vreme u raspravama političke, rasne, verske ili ideološke prirode.

Nezavisnost

Pokret je nezavisan. Nacionalna društva, koja imaju pomoćnu ulogu u humanitarnim aktivnostima svojih vlada i podvrgnuta su zakonima u njihovim zemljama, moraju uvek da sačuvaju svoju autonomiju, koja će im omogućiti da u svako doba deluju u skladu sa principima Pokreta.

Dobrovoljnost

To je dobrovoljni pokret za pomoć, koji ne pokreće želja za sticanjem koristi.

Jedinstvo

U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca. Ono mora biti dostupno svima i sprovoditit svoju humanitarnu delatnost na celoj teritoriji.

Univerzalnost

Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, u kome sva društva imaju jednaki status i dele jednaka prava i dužnosti, da se međusobno pomažu, je univerzalan.