Претрага:

Одскочна даска – сарадњом до бољих услова за породични живот


Захваљујемо се Граду Панчеву на позиву да дамо свој печат и допринос као сарадника на пројекту „Одскочна даска“. Мере активне социјалне инклузије у локалној заједници део су програмских активности и подршке Црвеног крста Панчево. На овом пројекту имали смо прилику да корисницима пружимо подршку, што је допринело стварању сигурнијег и подржавајућег окружења за њихов даљи живот. Наша подршка овим породицама наставиће се и дуго након пројекта, што доприноси њиховој рехабилитацији, интеграцији и стабилнијем породичном окружењу.


О пројекту:
Пројекат „Одскочна даска“ представља пример успешне сарадње између Града Панчева, Центра за социјални рад Панчево и Друштва за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група из нашег града. Овај пројекат је део програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ (EU SHAI) и представља иницијативу која је обухватила 18 локалних заједница у Србији.
Укупна вредност пројекта износи 545.693 ЕУР, од чега је 421.420 ЕУР обезбеђено путем донација, док Град Панчево суфинансира преостали износ од 124.273 ЕУР. Пројекат је започет 02.07.2021. и трајаће до 31.07. 2023. године.


Пројекат је допринео унапређењу животних услова и оснаживању осетљивих група и сиромашних породица у Панчеву ради активне социјалне инклузије. Циљ пројекта је био да пружи помоћ и подршку 13 породица, укупно 52 особе (од тога 37 деце), које су из три циљне групе. Десет породица чине жртве породичног насиља, две породице су особе са тежим инвалидитетом, док једна породица спада у изузетно угрожене вишечлане породице из опште популације.
Пројекат се фокусирао на пружање свеобухватне подршке породицама са искуством породичног насиља, инвалидитетом и вишечланим социјлано угроженим породицама омогућавајући им да поновно изграде своје животе и стекну неопходне вештине за превазилажење изазова које доноси специфичност њихове породичне ситуације.

Главне активности пројекта обухватају:
Стамбено збрињавање – омогућено је да 13 породица добију свој дом и пружена је подршка за њихову интеграцију у нови простор; пилотирана је иновативна услуга породичног сарадника који је обучен да пружа психосоцијалну помоћ корисницима у комуникацији са институцијама, организацијама и заједницом; корисницима су обезбеђени основни намештај и бела техника за олакшавање њиховог новог живота. Такође, корисници који су исказали потребу прошли су преквалификационе обуке по личном избору. Ту су додатно биле и правна подршка и подршка запошљавању за поједине чланове ових породица.