Pretraga:

Odskočna daska – saradnjom do boljih uslova za porodični život


Zahvaljujemo se Gradu Pančevu na pozivu da damo svoj pečat i doprinos kao saradnika na projektu „Odskočna daska“. Mere aktivne socijalne inkluzije u lokalnoj zajednici deo su programskih aktivnosti i podrške Crvenog krsta Pančevo. Na ovom projektu imali smo priliku da korisnicima pružimo podršku, što je doprinelo stvaranju sigurnijeg i podržavajućeg okruženja za njihov dalji život. Naša podrška ovim porodicama nastaviće se i dugo nakon projekta, što doprinosi njihovoj rehabilitaciji, integraciji i stabilnijem porodičnom okruženju.


O projektu:
Projekat „Odskočna daska“ predstavlja primer uspešne saradnje između Grada Pančeva, Centra za socijalni rad Pančevo i Društva za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa iz našeg grada. Ovaj projekat je deo programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ (EU SHAI) i predstavlja inicijativu koja je obuhvatila 18 lokalnih zajednica u Srbiji.
Ukupna vrednost projekta iznosi 545.693 EUR, od čega je 421.420 EUR obezbeđeno putem donacija, dok Grad Pančevo sufinansira preostali iznos od 124.273 EUR. Projekat je započet 02.07.2021. i trajaće do 31.07. 2023. godine.


Projekat je doprineo unapređenju životnih uslova i osnaživanju osetljivih grupa i siromašnih porodica u Pančevu radi aktivne socijalne inkluzije. Cilj projekta je bio da pruži pomoć i podršku 13 porodica, ukupno 52 osobe (od toga 37 dece), koje su iz tri ciljne grupe. Deset porodica čine žrtve porodičnog nasilja, dve porodice su osobe sa težim invaliditetom, dok jedna porodica spada u izuzetno ugrožene višečlane porodice iz opšte populacije.
Projekat se fokusirao na pružanje sveobuhvatne podrške porodicama sa iskustvom porodičnog nasilja, invaliditetom i višečlanim socijlano ugroženim porodicama omogućavajući im da ponovno izgrade svoje živote i steknu neophodne veštine za prevazilaženje izazova koje donosi specifičnost njihove porodične situacije.

Glavne aktivnosti projekta obuhvataju:
Stambeno zbrinjavanje – omogućeno je da 13 porodica dobiju svoj dom i pružena je podrška za njihovu integraciju u novi prostor; pilotirana je inovativna usluga porodičnog saradnika koji je obučen da pruža psihosocijalnu pomoć korisnicima u komunikaciji sa institucijama, organizacijama i zajednicom; korisnicima su obezbeđeni osnovni nameštaj i bela tehnika za olakšavanje njihovog novog života. Takođe, korisnici koji su iskazali potrebu prošli su prekvalifikacione obuke po ličnom izboru. Tu su dodatno bile i pravna podrška i podrška zapošljavanju za pojedine članove ovih porodica.